Hidro boce

Posted in: bojleri beograd- Jul 10, 2011

Hidroforske posude i rezervoari zapremine do 1000 litara, radnog pritiska do 6 bara, izradjuju se prema JUS M.E2.100.,od nerdjajućeg visokolegiranog čeličnog prohrom lima fiziološki neutralan, tako da ne utiče na kvalitet vode. Dimenzije boce i raspored priključaka uskladjuju se prema potrebi date situacije odnosno zahtevu.

hidroboce