Solarni bojleri

Prodaja bojlera Beograd

Solarni bojleri

akumulacioni
EB 150 L
Dimenzije:
Visina 1150 mm
Širina 500 mm
Zapremina 150 L
Snaga grejača (kW) 3/4.5
EB 200 L
Dimenzije:
Visina 1320 mm
Širina 550 mm
Zapremina 200 L
Snaga grejača (kW) 3/4.5
EB 250 L
Dimenzije:
Visina 1420 mm
Širina 550 mm
Zapremina 250 L
Snaga grejača (kW) 3/4.5/6
EB 300 L
Dimenzije:
Visina 1670 mm
Širina 550 mm
Zapremina 300 L
Snaga grejača (kW) 3/4.5/6
Garancija 10 godina

Solarni kombinovani bojleri

sa jednim izmenjivačem
KB 150 L
Dimenzije:
Visina 1150 mm
Širina 500 mm
Zapremina 150 L
Snaga grejača (kW) 4.5/6
KB 200 L
Dimenzije:
Visina 1320 mm
Širina 550 mm
Zapremina 200 L
Snaga grejača (kW) 4.5/6
KB 250 L
Dimenzije:
Visina 1420 mm
Širina 550 mm
Zapremina 250 L
Snaga grejača (kW) 4.5/6
KB 300 L
Dimenzije:
Visina 1670 mm
Širina 550 mm
Zapremina 300 L
Snaga grejača (kW) 4.5/6
Garancija 10 godina

Solarni kombinovani bojleri

sa dva izmenjivača
KSB 200 L
Dimenzije:
Visina 1320 mm
Širina 550 mm
Zapremina 200 L
Snaga grejača (kW) 4.5/6
KSB 250 L
Dimenzije:
Visina 1420 mm
Širina 550 mm
Zapremina 250 L
Snaga grejača (kW) 4.5/6
KSB 300 L
Dimenzije:
Visina 1670 mm
Širina 550 mm
Zapremina 300 L
Snaga grejača (kW) 4.5/6
Garancija 10 godina